Ryczałt ewidencjonowany

Oferta naszego Biura Rachunkowego dla podmiotów rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z tej formy opodatkowania mogą skorzystać m.in.:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne uzyskujące przychody z najmu,
 • spółki cywilne osób fizycznych,
 • spółki jawne osób fizycznych,

jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy ich przychody nie przekroczyły w walucie polskiej równowartości 150 000,00 EURO oraz rodzaj prowadzonej działalności nie jest wyłączony z możliwości rozliczania się w formie zryczałtowanej.

Zakres obsługi naszego biura rachunkowego w ramach stałej umowy współpracy:

 • prowadzenie ewidencji przychodów na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • obliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie niezbędnych ewidencji dla podatku od towarów i usług (VAT) oraz sporządzanie deklaracji VAT,
 • dokonywanie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność,
 • zamknięcie ewidencji przychodów na koniec roku podatkowego.

Dodatkowe usługi nie wchodzące w zakres podstawowej umowy:

 • obsługa kadrowo-płacowa oraz rozliczenia z ZUS osób zatrudnionych,
 • sporządzenie zeznania rocznego za osobę prowadzącą działalność gospodarczą,
 • rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw,
 • dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji,
 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • zaświadczenia z US lub ZUS o niezaleganiu w płatności podatków.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Uprawnienia

Znajdź nas na Facebooku

 
Jesteś tutaj:   StartOfertaRyczałt ewidencjonowany