Jesteś tutaj:Start»Oferta»Kadry-płace

Kadry-płace, rozliczenia ZUS

Obsługa kadrowo-płacowa jest uzależniona od potrzeb klienta naszego Biura Rachunkowego. Dotyczy pracowników zatrudnianych na podstawie umów o pracę, jak i osób z którymi zawarto umowę cywilnoprawną.

Obsługa kadrowa obejmuje:

 • zgłoszenie pracodawcy do Sanepid-u oraz do Państwowej Inspekcji Pracy,
 • sporządzanie dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji nieobecnosci, kart urlopowych,
 • prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP.

Obsługa płacowa obejmuje:

 • sporządzanie list płac pracowników,
 • sporządzanie list płac i rachunków z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych pracowników,
 • sporządzanie raportów ZUS RMUA,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach: PIT-11, PIT-8B,
 • sporządzanie deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach: PIT-4R, PIT-8AR.

Pozostałe usługi nie wchodzące w zakres podstawowej obsługi:

 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy,

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Uprawnienia

Znajdź nas na Facebooku

 
Jesteś tutaj:   StartOfertaKadry-płace